Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,3% wyższa

-Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,8% niższa niż

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,2% niższa niż