Nie wiadomo kiedy spadki na giełdzie się zakończą, a zablokowanie pieniędzy poprzez zakup rzeczy o niepewnej wartości jest często równoznaczne

Warszawa, 5 marca 2020 r. – Obroty w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2019 r. osiągnęły poziom ok. 13,7 mld EUR,

Publikowane przez PARP raporty na temat kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw pokazują, że liczba firm w Polsce systematycznie rośnie.