W czwartek 27 sierpnia 2020 r., rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2021 rok. Zakłada on deficyt w wysokości 82,3