Niemal 6,4 mld zł - to łączna wartość udzielonych kredytów hipotecznych w III kwartale 2018 r. przy wsparciu największych firm