Zgodnie z przewidywaniami, po wyborach w Stanach Zjednoczonych uwaga rynku szybko ponownie zwróciła się w stronę pandemii Covid-19 i obiecujących

Wbrew powszechnej opinii, polityce pieniężnej jeszcze nie brakuje amunicji. EBC może obniżyć stopy procentowe, wdrożyć specjalny program długoterminowych operacji refinansowania (LTRO)

Wbrew opinii niedźwiedzi nie uważamy, że koronawirus przyczyni się do dłuższego spowolnienia lub istotnej korekty na rynku. Wiele wskazuje na