Rynki towarowe: Nadzieje dotyczące szczepionki kontra obawy związane z wirusem

Rynki towarowe Nadzieje dotyczące szczepionki kontra obawy związane z wirusem

Zgodnie z przewidywaniami, po wyborach w Stanach Zjednoczonych uwaga rynku szybko ponownie zwróciła się w stronę pandemii Covid-19 i obiecujących informacji dotyczących szczepionki, na które gwałtownie, choć całkowicie odmiennie, zareagowały metale szlachetne i surowce energetyczne. Impulsem był komunikat koncernów Pfizer i BioNTech, iż opracowywana szczepionka na koronawirusa ma ponad 90% skuteczność. Złoto poszło w dół o ponad 100 dolarów, natomiast ropa naftowa zyskała niemal 10%.

Jednak wraz z upływem tygodnia dalszy wzrost liczby zakażeń w Europie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, nieco ostudził nastroje. Inwestorzy uświadomili sobie, że problemy gospodarcze w perspektywie krótkoterminowej najprawdopodobniej się nasilą, zanim będzie mogła nastąpić poprawa po dostarczeniu na rynek szczepionek umożliwiających stopniowy powrót do normalności w drugim półroczu 2021 r.

Jest to szczególnie interesujące z perspektywy rynków towarowych ze względu na możliwość, że kolejna krótkoterminowa reakcja polityczna okaże się błędem z uwagi na wdrożenie nadmiernych bodźców fiskalnych. Naszym zdaniem spowodowałoby to, że na początku 2021 r. uwaga rynku ponownie skupiłaby się na reflacji, co byłoby korzystne dla metali.

Indeks towarowy Bloomberg zyskał 1,3%; spadek metali szlachetnych o 3,8% więcej niż zrównoważyły zyski w sektorze rolnym, a także energetycznym, który poszedł w górę o 6%.

1

Sektor upraw według indeksu Bloomberg (przykładowy ticker ETF: AIGG:arcx) odnotował kolejne siedemnastomiesięczne maksimum, kontynuując mocną hossę zapoczątkowaną jeszcze w sierpniu. Do najnowszego wzrostu przyczynił się raport amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, w którym stwierdzono, że zapasy amerykańskiej kukurydzy i soi na koniec roku obrotowego 2020/2021 spadną do najniższego poziomu od siedmiu lat.

Listopadowy raport w sprawie światowej szacowanej podaży i popytu na produkty rolne (World Supply and Demand Estimates, WASDE) zwykle nie ma większego znaczenia dla inwestorów, biorąc pod uwagę, że sytuacja dotycząca produkcji i zapasów jest już wówczas jasno określona. Bieżący rok był jednak daleki od normalności z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe oraz przyspieszony skup ze strony Chin. Soja odnotowała czteroletnie maksimum, a kukurydza osiągnęła najwyższy poziom od 15 miesięcy, zanim doszło do realizacji zysków po wyczerpaniu optymistycznych wiadomości.

(Fundusz WisdomTree Grains, spełniający unijne kryteria przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, monitoruje subindeks upraw Bloomberg z ekspozycją na poziomie 37,5% na soję, 34,8% na kukurydzę oraz łącznie 27,6% na miękką (CBOT) i twardą czerwoną pszenicę ozimą (KCBT).)

2

Ropa naftowa zyskała na wartości po wiadomości na temat szczepionki, po czym nieco poszła w dół w efekcie korekty globalnego popytu w raportach amerykańskiej EIA, OPEC oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). W miesięcznym raporcie na temat rynku ropy MAE obniżyła prognozowany światowy popyt na ropę w związku z nowymi ograniczeniami związanymi z wirusem oraz ze wzrostem wydobycia w takich krajach jak Libia. MAE wywarła ponadto nacisk na OPEC+, aby organizacja przesunęła w czasie zaplanowane na styczeń zwiększenie produkcji. Grupa spotka się w celu omówienia dalszych działań 1 grudnia.

W tym kontekście MAE stwierdziła: „Ponieważ szczepionka na Covid-19 jeszcze przez jakiś czas nie będzie w stanie uratować światowego rynku ropy, słabszy popyt w połączeniu z rosnącą podażą ropy znacznie utrudnią warunki na rynku. O ile fundamenty nie ulegną zmianie, proces przywracania równowagi na rynku będzie powolny”. Grupa obniżyła prognozę dla popytu na ropę zarówno na ten rok, jak i na 2021 r., przewidując, że do drugiej połowy 2021 r. nie nastąpi znaczące ożywienie.

Mimo iż naszym zdaniem sektor energetyczny w końcu zdecydowanie powróci do gry, w tym momencie niezbędne jest uzbrojenie się w cierpliwość. Sektor ten najmocniej ucierpiał w związku ze spadkiem popytu na paliwo w efekcie lockdownów i zmniejszonej mobilności. Mimo iż szczepionka ostatecznie doprowadzi do normalizacji popytu, nie należy zapominać, że ropa naftowa i surowce w ujęciu ogólnym nie są w na tyle komfortowej sytuacji – jak akcje – że umożliwiają rolowanie prognoz, ponieważ popyt i podaż powinny się równoważyć każdego dnia. Przy zbyt dużej podaży cena idzie w dół, aby wymusić obniżenie podaży przy równoczesnym zwiększeniu popytu, przykładowo poprzez manipulowanie poziomem zapasów.

(Ropa Brent najprawdopodobniej utrzyma się w granicach przedziału w okolicy 40 USD/b, a korzystne doniesienia dotyczące OPEC+ przed posiedzeniem mogą zrównoważyć dalszy wzrost liczby zakażeń Covid-19.)

3

Powyborcza hossa metali szlachetnych okazała się krótkotrwała, ponieważ doniesienia na temat szczepionki koncernu Pfizer wpłynęły na prognozę krótkoterminową. Kurs dolara uległ odwróceniu w górę, a rentowności obligacji gwałtownie wzrosły, podczas gdy akcje technologicznych „bezpiecznych przystani” straciły na wartości w związku z faktem, iż inwestorzy wybrali akcje spółek o małej kapitalizacji z indeksu Russell 200, postrzeganych jako barometr stanu amerykańskiej gospodarki i jej potencjalnego ożywienia. Masowy zwrot od aktywów defensywnych w kierunku wartości wpłynął na złoto, ponieważ wymusił wzrost amerykańskich realnych stóp – kluczowego czynnika kształtującego cenę tego metalu.

Naszym zdaniem szczepionka przyczyni się do poprawy prognozy na 2021 r., jednak w perspektywie krótkoterminowej politycy i banki centralne najprawdopodobniej zaczną panikować w miarę dalszego wzrostu liczby zachorowań. Podkreśliło to trzech członków najważniejszych światowych banków centralnych ostrzegając, że sama perspektywa wprowadzenia na rynek szczepionki na Covid-19 nie wystarczy do rozwiązania spowodowanych pandemią problemów gospodarczych.

W sytuacji, gdy świat jest o krok od naukowego przełomu na froncie szczepionki, dodatkowe bodźce mogą podwyższyć oczekiwania inflacyjne w przyszłym roku. Wynika to nie tylko z nadmiernej płynności, ale – co równie ważne – ze wzrostu nakładów w efekcie wyższych cen żywności i energii. Biorąc to pod uwagę, przewidujemy wzrost rentowności obligacji o dłuższych terminach spowodowany przede wszystkim wzrostem oczekiwań inflacyjnych, przez co realne rentowności na dobre utkwią w obszarze wartości ujemnych.

Ponadto nadal dostrzegamy możliwość osłabienia dolara. Nie tylko obniżyłoby to apetyt na akcje technologicznych „bezpiecznych przystani” wyceniane w dolarach, ale także przyczyniłoby się do wzrostu na rynkach wschodzących, a tym samym do ożywienia popytu na biżuterię, który według Światowej Rady Złota w III kwartale odnotował spadek o 29% r/r.

Podsumowując, podtrzymujemy pozytywną prognozę dla złota, a wraz z nią możliwość jeszcze lepszych wyników srebra i platyny. Termin kolejnego ruchu w górę jest nadal niepewny, ponieważ nowe doniesienia na temat szczepionki mogą doprowadzić do głębszej korekty, niż dotychczasowa. Kluczowe wsparcie to w dalszym ciągu obszar pomiędzy 1 850 USD/oz i 1 835 USD/oz, natomiast do przyciągnięcia dalszych nabywców niezbędne jest wybicie powyżej 1 970 USD/oz.

4

Źródło: Ole Hansen, szef działu strategii rynków towarowych, Saxo Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: