W środę 14 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji, a tym samym egzekucję administracyjną