Biegły rewident jako specjalista z sektora księgowo-finansowego na stałe wpisany jest w krajobraz polskiej przedsiębiorczości, jako ekspert dokonujący badania sprawozdań

Wszystkie zawody publicznego zaufania stworzyły dla swoich członków kodeksy etyczne. Stanowią one fundament dbania o środowisko zawodowe i prawidłowego wykonywania