Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu apelacyjnego, który w 2019 r. odmówił więźniowi przyjęcia jego