W II kwartale br. 7,5 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP wskazało, że do finansowania swojej działalności korzysta z faktoringu -