W opinii wielu ekspertów ze świata biznesu dziś jesteśmy świadkami przełomu technologicznego i ekonomicznego, który można już nazwać tzw. IV Rewolucją