Osoby w wieku 65 lat i więcej najczęściej wskazywały, że odczuły negatywne skutki Covid-19. Wybuch pandemii nie pozostał też bez