Automatyzacja wdrożona w firmie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia - z tym stwierdzeniem zgadza się 68% przedsiębiorców, którzy zauważają,

Aż 88% Polaków nie obawia się, że automatyzacja i/lub robotyzacja wdrożona w firmie może odebrać im pracę. Strach odczuwa jedynie co

Aż 68% przedsiębiorców jest zdania, że ich firma nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji lub/i robotyzacji. Tylko co czwarty pracodawca czuje,

Co trzeci pracownik w Polsce uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany