Misja Wsparcia ONZ w Afganistanie (UNAMA) zdecydowanie potępiła piątkowy atak (30 lipca 2021 r.) na jej główny budynek w zachodniej