Wprowadzenie jako zasady elektronicznej wymiany korespondencji pomiędzy urzędami a przedsiębiorcami i osobami fizycznymi przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o