Kredyt inwestycyjny

[05.02.2009] Jest to kredyt, który może być przeznaczony na finansowanie wymagalnych zobowiązań z tytułu ponoszonych przez kredytobiorcę nakładów, związanych z tworzeniem nowych lub też odtworzeniem i modernizacją istniejących składników majątku trwałego.

[oprac. Aneta Ignatiuk]

Aneta Ignatiuk jest starszym prawnikiem w Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Nota prawna: Przed użyciem strony proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".