Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie komunalne?

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie komunalne?

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie komunalne?

Mieszkaniec Warszawy, który ostatnio zamieszkiwał w dzielnicy Wola nie był w stanie tego udokumentować. Ustalono, że przez pewien czas mieszkał z kolegą na Pradze-Północ. To wystarczyło urzędowi dzielnicy Wola na stwierdzenie o braku swojej właściwości w sprawie jego wniosku o przydział lokalu komunalnego. Z interwencją wystąpiło Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, bo żadna z dzielnic Warszawy nie chce tego wniosku rozpatrzyć.

O sprawie Biuro RPO poinformowało 24 września. Bezdomny, który twierdził, że zamieszkiwał na Woli, nie potrafił jednak tego udokumentować. Wcześniej mieszkał wspólnie z kolegą w jego mieszkaniu na warszawskiej Pradze. Urzędnicy dzielnicy Wola uznali więc, że nie są właściwym urzędem do rozpoznania wniosku bezdomnego o przyznanie mu lokalu komunalnego. To samo stwierdzają urzędy pozostałych stołecznych dzielnic. Sprawa toczy się już od 2017 roku.

Biuro RPO wystąpiło do Prezydenta Warszawy z prośbą o rozstrzygnięcie patowej sytuacji, w której żadna z dzielnic nie uznaje się za właściwą do przyjęcia wniosku o przydział lokalu komunalnego dla bezdomnego. Biuro analizując obowiązującą Uchwałę Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy stwierdziło, że wnioski o przydział lokalu komunalnego powinny być składane w dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Osoby, które przedstawią zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej w Warszawie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezdomności, mogą ten wniosek składać w dzielnicy, w której miały ostatnie miejsce zamieszkania. Te osoby, które ostatniego miejsca zamieszkania nie wykażą, mogą wniosek złożyć w dowolnej dzielnicy. Natomiast jak informuje BRPO, wpływają do niego liczne skargi, dotyczące niekorzystnych dla wnioskodawców interpretacji ww. uchwały, odmawiających rozpoznania składanych przez nich wniosków. Stąd BRPO podjęło interwencję u Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.

„Na tle uchwały rodzą się wątpliwości co do tego, w  której dzielnicy ma złożyć wniosek osoba, która mieszkała w kilku dzielnicach – gdy nie jest w stanie wykazać ostatniego miejsca zamieszkania. Czy powinna wówczas złożyć wniosek w urzędzie tej dzielnicy, na której terenie zamieszkiwała wcześniej, gdyż jest w stanie to udokumentować, czy jednak powinna go złożyć w dzielnicy, w której znajdowało się jej ostatnie faktyczne miejsce zamieszkania, czy też może w dowolnie wybranej dzielnicy” (www.bip.brpo.gov.pl).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: