Raport Rynek Akcji: 31 stycznia 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Napływ negatywnych informacji związanych z koronawirusem, słabszą niż oczekiwano dynamiką wzrostów przychodów Facebooka z jednej strony oraz lepsze niż oczekiwano przychody Tesli spowodowały zamknięcie głównych indeksów praktycznie bez zmian. Podczas notowań prezes Fed J. Powell oświadczył, że wybuch epidemii prawdopodobnie uderzy w chińską gospodarkę i może rozprzestrzenić się na inne kraje. Podobnego zdania jest WHO, która ogłosiła, że rozprzestrzenienie się wirusa stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wczoraj poznaliśmy odczyt PKB za IV kwartał 2019 roku dla Stanów Zjednoczonych, który w ujęciu zannualizowanym wzrósł o 2,1%, natomiast dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 1,8%. Akcje Microsoftu rosły o 2,5% po podaniu skorygowanego zysku na akcję w wysokości 2,11 USD. Prezydent D. Trump poinformował w czwartek o podpisaniu umowy o wolnym handlu z Meksykiem i Kanadą, co wpisze się na listę jego sukcesów w kampanii politycznej. Dzisiaj wyniki za IV kwartał opublikują między innymi takie spółki jak Caterpillar, Chevron ora Exxon Mobil.

Strach przed konsekwencjami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się wirusa wpłynęły również negatywnie na notowania spółek w Europie. Indexy DAX, CAC i FTSE zaliczyły spadek o 1,4%. Również polskie indeksy zakończyły notowania na czerwono. Na WIG20 negatywnie wpłynęła korekta na PKN Orlen po publikacji rozczarowujących wyników za IV kwartał 2019 roku. Wielkość EBITDA była o 15% niższa od konsensusu i wyniosła 1,5 mld zł. Spółka na konferencji prasowej poinformowała, że chce regularnie wypłacać dywidendę pomimo planowanych inwestycji. Dodatkowo PKN Orlen rozpoczyna dzisiaj przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Energii po 7 zł za walor. Silne wzrosty zanotowały CCC po środowej publikacji ambitnej strategii rozwoju na lata 2020-2022 oraz Mercator Medical, której kapitalizacja giełdowa w ciągu czterech dni zwiększyła się o 103%. Nowe Jaworzno Grupa Tauron szacuje, że blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno zostanie oddany do eksploatacji do 15 lutego.

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: