Raport Rynek Akcji: 31 października 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

We wtorek WIG i WIG20 kontynuowały odbicie z poniedziałku, ponownie przy słabszym zachowaniu mWIG40 i sWIG80. W eurolandzie sesja lekkich spadków, sentymentowi nie pomagał wstępny odczyt dynamiki PKB w III kw. w strefie euro, który okazał się niższy od konsensusu (+1,7% rdr vs. oczekiwane +1,8% rdr; najsłabiej od 2 lat). Na Wall Street utrzymana została podwyższona zmienność, ale indeksy odreagowały solidnym, ponad 1,5% wzrostem. Donald Trump wysłał mieszane sygnały odnoszące się do potyczki handlowej z Chinami – z jednej strony oczekuje porozumienia, z drugiej straszy nowymi cłami. Spotkanie przywódcy Chin z Trumpem zaplanowane jest na 30 listopada. W przypadku braku zbliżenia stanowisk, we „wczesnym” grudniu może zostać ogłoszona kolejna lista chińskich towarów do oclenia (docelowo nawet cały import chińskich towarów do USA może zostać oclony).

Drugi dzień z rzędu solidne odbicie notował PKN Orlen, który poprzez swój duży udział w indeksie ciągnął WIG20 w górę. Krajowym rafineriom (Lotos, PKN Orlen) sprzyja obserwowany w październiku spadek cen ropy naftowej przy mniejszym spadku cen paliw, co wspiera odbicie teoretycznych, modelowych marż rafineryjnych. Wzrosty zanotowały także spółki energetyczne, dla których pozytywnym czynnikiem była kontynuacja spadków cen uprawnień do emisji CO2 (ceny te spadły w okresie miesięcznym do wczoraj o ponad 24%). Od zamknięcia wczorajszej sesji raporty kwartalne przekazały m.in. Santander Bank Polska (dawny BZWBK) oraz GPW. Wyniki banku w III kw. br. są bardzo bliskie rynkowemu konsensusowi, a GPW o kilka procent niższe. Szacunkowe wyniki opublikowała PGE (EBITDA w III kw. zgodna z konsensusem PAP).

W kalendarium na dziś zwraca się uwagę na opublikowane już dane z Niemiec o dynamice wrześniowej sprzedaży detalicznej (wyraźnie poniżej konsensusu – spadek o 2,6% rdr przy oczekiwaniach 0,9% wzrostu) oraz słabsze od konsensusu „rządowe” PMI z Chin (rozczarowały dane zarówno dla sektora przemysłowego, jak i usługowego). W dalszej części dnia będzie można poznać m.in. wstępne odczyty inflacyjne z Polski i strefy euro oraz raport ADP – przedsmak piątkowych, oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy. /Paweł Szewczyk/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: