Raport Rynek Akcji: 31 marca 2021

Sytuacja rynkowa

Indeksy za Oceanem odnotowały we wtorek niewielką zniżkę, podczas gdy rentowności obligacji ponownie wzrastają, dla przykładu amerykańskie 10-latki ustanowiły nowe lokalne maksimum. Zjawisko wzrostu rentowności łączone jest z gorszym zachowaniem indeksów akcji, w szczególności ze spadającą względną atrakcyjnością spółek technologicznych. Na rynkach obniża się zmienność wywołana wyprzedażą aktywów funduszu Archegos Capital, a niektóre wyprzedawane spółki takie jak Discovery stabilnie odrabiają straty. Warto odnotować fakt, że niemiecki indeks DAX ma za sobą bardzo udany miesiąc, a wczoraj ustanowił nowe historyczne maksimum powyżej okrągłego poziomu 15 tys. pkt.

Wspierający poniedziałkowe notowania indeksu WIG20 CD Projekt wczoraj zadecydował o przecenie indeksu. Spółka przed publikacją nowej strategii na zamknięciu sesji straciła 9,1% – z jednej strony inwestorzy mogli realizować zyski z poniedziałkowej zwyżki, z drugiej strony część inwestorów mogła wyjść ze spółki, aby nie narażać się na niekorzystny ruch w razie złego odbioru opublikowanych planów. Wśród najważniejszych wątków, które przedstawiło studio znajduje się informacja o podpisaniu listu intencyjnego z Digital Scapes na zakup kanadyjskiego studia deweloperskiego. Rozszerzenie działalności oznaczać będzie dla CD Projektu dużą zmianę, umożliwi równoległe prace nad więcej niż jednym tytułem AAA od 2022 roku. W indeksie blue chipów za liderem spadków znalazło się JSW (-2,7%), które poinformowało o przedłużeniu gwarancji pracowniczych o kolejne 10 lat. Najmocniejszym walorem w indeksie było Allegro (+3,6%). Indeks mWIG40 (+0,1%) nie zmienił istotnie swojej wartości, w indeksie zauważalna jest niewielka dyspersja stóp zwrotu, najsłabszy walor Selvita tracił 3,7%, a na przeciwległym biegunie znalazł się Benefit Systems zyskujący 2,9%. Podobnie sytuacja wyglądała dla indeksu sWIG80 (+0,1%), choć dystans pomiędzy najlepszą spółką MCI (+8,6%), która dziś ogłosiła zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów Pigu za ok. 37 mln euro, a najmocniej przecenionym walorem – spółką Boombit (-3,7%) był większy. Z pozostałych tematów: 1. GPW wprowadzi nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego dla spółek, od 1 lipca 2021 r. w nowych Dobrych Praktykach znajdą się m.in. zagadnienia ESG, co wpisuje się w globalny, rosnący trend odpowiedzialnego inwestowania. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: