Raport Rynek Akcji: 31 marca 2020

raport rynek akcji 2

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja za oceanem przyniosła odbicie głównych indeksów giełdowych. Biorąc pod uwagę zachowanie się indeksów w ubiegłym tygodniu inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy przy obecnych wycenach kursy nie zaczną się poruszać w trendzie horyzontalnym. Nadal pozostaje niewiadomą wielkość strat spowodowanych wybuchem epidemii i czasu trwania wprowadzonych przez rządy stany wyjątkowe. W przypadku gospodarki amerykańskiej eksperci z Białego Domu prognozują, że szczyt umieralności na koronawirusa przypadnie na okres Wielkanocny, po czym trend powinien przejść w fazę spadkową. Wypowiedzi te przełożyły się na wzrosty kursów spółek z sektora healthcare oraz branży IT.

W przypadku polskiego parkietu wśród głównych indeksów jedynie mWIG40 zaliczył 1,1% spadek. Dla reszty indeksów sesja była raczej neutralna. Wśród spółek z indeksu WIG20 najmocniejszy wzrost zaliczyły notowania Dino (+7,1%), którego notowania zamknęły się blisko wczorajszych maksimów. Inwestorzy również nie przejęli się nieoficjalnymi informacjami o planowanym przez KE zgłoszeniu zastrzeżenia co do przejęcia przez PKN Orlen grupy Lotos. Co więcej kurs Orlenu po tej informacji wzrósł zamykając notowania na przeszło 1% plusie. Natomiast gorzej sytuacja wyglądała na Lotosie, który poinformował o przełożeniu terminu rozpoczęcia wydobywania ropy ze złoża YME. Notowania Lotosu na początku sesji szybko zaznaczyły sesyjne minimum i do końca dnia nie odrobił strat zamykając notowania z 3,8% przeceną. Obawy związane z możliwością terminowej realizacji robót przez Budimex oraz wycofanie przez Mabion wniosku rejestracyjnego dotyczącego leku MabionCD20 przełożyły się na przeszło 5% spadki notowań. W przypadku spółki Mabion notowania zamknęły się blisko historycznych minimów. Silne wzrosty notują spółki z sektora ochrony zdrowia. Dla przykładu podane przez Mercator pozytywne wyniki finansowe za IV kw. 2019 roku będą wspierać notowania spółki, które na zeszłej sesji wzrosły prawie 15%.

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: