Raport Rynek Akcji: 30 września 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się lekkimi spadkami kluczowych indeksów. Uwagę inwestorów przyciągała pierwsza debata Trump-Biden, która przebiegała w formie ostrej wymiany zdań. Jednym z punktów zapalnych był temat nominacji sędziego Sądu Najwyższego – obecny prezydent przestawił już kandydatkę Amy Coney Barrett, jednak demokraci woleliby przełożyć nominację na czas po wyborach. Joe Biden wytykał również prezydentowi nieudolność w walce z pandemią, na co Trump odpowiadał, że Biden chce ponownie zamknąć gospodarkę i spowoduje ogromne szkody. Kolejne debaty zaplanowane są na 15 i 22 października. Demokraci są skłonni do większych wydatków w celu wsparcia amerykańskiej gospodarki, co mogłoby być pozytywnie odebrane przez rynek akcji. Natomiast spór handlowy z Chinami prawdopodobnie byłby kontynuowany, lecz w mniej chaotycznym tonie.

Na krajowym rynku wśród blue chipów dominowały spadki, jednak indeksy średnich i mniejszych spółek zakończyły dzień ze wzrostem. Inwestorzy przystąpili do realizacji zysków, po wyjątkowo dobrej poniedziałkowej sesji – najmocniej traciły właśnie te spółki, które w poniedziałek prezentowały się najlepiej tj. sektor energetyczny i bankowy. Wśród II i III linii spółek o ponad 10% wzrosły notowania: DataWalk, INC i Work Service, pierwsza z nich odreagowała wyprzedaż z poprzedniego dnia, zapoczątkowaną przez informację o emisji akcji po cenie istotnie niższej niż rynkowa. Dzisiaj podano informację o ustaleniu ceny akcji Allegro na 43zł, kapitalizacja spółki wyniesie 44 mld zł, co uczyni ją największą spółką na GPW. Spodziewany termin debiutu to 12 października. Również w dniu dzisiejszym kilkadziesiąt spółek opublikuje raport za I półrocze 2020 roku, m.in. CCC oraz DataWalk. PlayWay już to zrobił, czym bardzo mocno zaskoczył konsensus, ponieważ zysk netto wyniósł 128 mln zł wobec szacowanych 24 mln, wynik ten przekroczył o 429% konsensus oraz o 674% wynik r/r. /Adam Dudoń/

główne indeksy światowe

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: