Raport Rynek Akcji: 30 kwietnia 2020

raport rynek akcji 2

Sytuacja rynkowa

Środowa sesja była powrotem do solidnych wzrostów głównych indeksów za oceanem oraz w Europie. Pomimo gorszej od oczekiwań dynamiki amerykańskiego PKB za IQ 2020 roku wydarzeniem dnia, które zachęciło stronę popytową do zakupów było posiedzenie Fed. Prezes J.Powell oznajmił, że do czasu silnego odbicia gospodarki stopy procentowe zostaną na niezmienionym poziomie, natomiast aby to odbicie nastąpiło niezbędna jest dalsza współpraca polityków oraz banków centralnych. Wracając do odczytów PKB za IQ 2020 roku widoczna jest wrażliwość gospodarki na łańcuch dostaw, jak i wymianę handlową z innymi krajami. Można by przyjąć, że spadek dynamiki o 4,8% jest spowodowany wybuchem epidemii, lecz należy zabrać pod uwagę fakt, że przez 80% pierwszego kwartału gospodarka działała normalnie. W związku z tym rodzi się pytanie, czy stopniowe odmrożenie gospodarki i wzbudzenie krajowego popytu będzie w stanie powstrzymać recesję? Jeżeli chodzi o dane makro, to dzisiaj uwaga inwestorów będzie skupiona wokół posiedzenia EBC.

Środowa sesja zakończyła się mocnymi wzrostami głównych indeksów na polskim parkiecie. Głównie za sprawą konferencji premiera M. Morawieckiego, który przedstawił plany dalszego odmrażania gospodarki, które wejdą w życie od 4. maja. Komunikat o otwarciu galerii handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego dał impuls do prawie 13% wzrostu indeksu WIG-Odzież. Dwucyfrowymi wzrostami zakończyły notowania akcji spółek CCC, Monnari i LPP. Solidne wzrosty zanotowały również banki, w tym mBank, którego zysk netto w IQ 2020 roku wyniósł 90,9 mln zł wobec konsensusu 132,8 mln zł. Dodatkowo bank oznajmił, że skonsolidowane wyniki za II kwartał, jak i cały rok 2020 będą niższe w porównaniu z analogicznymi okresami 2019 roku. Natomiast informacją wspierającą notowania jest podane przez LPP informacja o odstąpieniu od umów najmu stanowiących ok 29,5% powierzchni wykorzystywanej przez grupę. Solidnym wzrostem zakończyły się również notowania JSW, która ponownie zdecydowała o umorzeniu wartych 400 mln zł certyfikatów inwestycyjnych (dla przypomnienia, spółka w styczniu 2020 roku zadecydowała o umorzeniu certyfikatów na łączną kwotę 700 mln zł). W przypadku spółek z sektora gamingowego PlayWay podał, że w IVQ 2019 roku EBITDA wyniósł 21,1 mln zł przy przychodach rzędu 34,9 mln zł.

Główne indeksy światowe

Główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

  Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: