Raport Rynek Akcji: 30 kwietnia 2018

Rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Ostatnia sesja tygodnia przyniosła niewielkie zmiany na krajowym rynku, przy przewadze wzrostów na rynkach europejskich ogółem, co można wiązać z mocną czwartkową sesją w Stanach Zjednoczonych, przy czym w piątek indeksy na Wall Street zanotowały niewielkie zmiany. Ogólnym wsparciem dla sentymentu rynkowego w ostatnim czasie są kolejne mocne raporty wynikowe spółek amerykańskich, wskazujące póki co na udany (lepszy od oczekiwań) sezon wynikowy, czy spadek ryzyka politycznego na Półwyspie Koreańskim. W piątek opublikowany został także lepszy od rynkowego konsensusu wstępny odczyt dynamiki PKB Stanów Zjednoczonych za I kw. 2018 r. (+2,3% w ujęciu zannualizowanym kdk, przy konsensusie +2,0%). Nieco słabsze od oczekiwań były za to wstępne odczyty dynamiki PKB w Europie (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania).

Po zamknięciu piątkowej sesji CCC opublikowało wstępne wyniki finansowe za I kw. br., zgodnie z którymi strata operacyjna i netto są o ponad 100 mln zł wyższe niż przed rokiem, przy niższych o niecałe 4% przychodach ze sprzedaży. Także po sesji Getback poinformował o umowie pożyczki z głównym akcjonariuszem, DNLD Holding S.a.r.l., na maksymalnie 25 mln euro (zgodnie z komunikatem spółki z zeszłego czwartku, wartość niewykupionych w terminie przez spółkę obligacji, na dzień 25 kwietnia br., wynosiła 88,26 mln zł, dodatkowo łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek na 25 kwietnia br. wynosiła 3,32 mln zł). Szczegóły w Wybranych komunikatach ze spółek.

W kalendarium na dziś uwagę zwracają dane gospodarki niemieckiej (sprzedaż detaliczna, inflacja) oraz amerykańskiej (dynamika dochodów i wydatków). Z uwagi na tzw. długi weekend można oczekiwać obniżonej aktywności na krajowym rynku. /Paweł Szewczyk/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Objaśnienia użytych skrótów

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY – (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: