Raport Rynek Akcji: 30 czerwca 2021

Sytuacja rynkowa

Przy niewielkiej zmienności kluczowe indeksy na Wall Street kontynuują powolne i systematyczne zdobywanie nowych historycznych szczytów notowań. Poznaliśmy wczoraj wartość indeksu zaufania amerykańskich konsumentów, która wzrosła w czerwcu do 127,3 pkt. wobec 120 pkt. miesiąc wcześniej i wobec konsensusu 119 pkt., wartość indeksów wróciła do poziomów sprzed pandemii i oznacza, że konsumpcja może być jeszcze większa niż się spodziewano, co przełoży się pozytywnie na wzrost PKB. Na rynek spłynęły również dane z Chin – indeks PMI w usługach zaskoczył negatywnie – wyniósł 53,5 pkt. wobec 55,2 pkt. w poprzednim miesiącu, a konsensus zakładał wartość indeksu na poziomie 55,3 pkt. Chiński indeks PMI w przemyśle wyniósł 50,9 pkt. i jest zbieżny z konsensusem i wartością z ubiegłego miesiąca.

Wczoraj, w porównaniu do pozostałych globalnych indeksów, krajowe spółki odnotowały bardzo słabą sesję. W indeksie WIG20 (-1,2%) wzrosły jedynie walory Allegro (+2,4%), CD Projektu (+1,5%), Dino (+0,7%) i JSW (+0,4%). Allegro po sesji poinformowało o upoważnieniu wskazanych członków Rady Dyrektorów do przyjęcia programu skupu lub emisji akcji, a CD Projekt otrzymał odpis pozwu złożonego przez kancelarie reprezentujące amerykańskich inwestorów, w którym nie podano jednak wartości roszczeń. Do najsłabszych blue chipów należał wczoraj Bank Pekao (-3,6%), Mercator (-3,3%) i PGE (-3,2%). We wtorek wygasła umowa Tauronu o współpracy z OW Offshore – spółka będzie realizować projekty morskich farm wiatrowych we współpracy z PGE i Eneą. Ostatnia ze wspomnianych spółek była wczoraj najsłabszym walorem w indeksie mWIG40, a na przeciwległym biegunie znalazł się Mabion (+4,4%). W indeksie sWIG80 najgłębszą przecenę odnotowała Agora (-6,3%), a liderem wzrostów został BNP Paribas (+3,6%). Z pozostałych informacji Onde kupiło 50 proc. projektu fotowoltaicznego o mocy 40 MW oraz 50 proc. projektu farmy wiatrowej o mocy 34 MW. Dalszy rozwój spółki w segmencie OZE ma być współfinansowany ze środków pochodzących z oferty publicznej. Cena maksymalna została ustalona na 26 zł za akcję, a zapisy trwają do 1 lipca. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: