Raport Rynek Akcji: 29 maja 2020

raport rynek akcji 1

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja na Wall Street przełamała obecny w tym tygodniu trend wzrostowy głównych indeksów giełdowych. Optymizm związany z przełamaniem trendu nowej liczby bezrobotnych, której obecny odczyt nie obiegał od oczekiwań analityków przegrał z obawami dotyczącymi planowanej na dzisiaj konferencji prasowej prezydenta D. Trumpa, który zabierze głos ws. wprowadzenia przez chińskie władze prawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. Według sekretarza stanu M. Pompeo administracja Białego Domu nie uznaje już Hongkongu za terytorium autonomiczne wobec Chin.

Czwartkowa sesja była kolejną z rzędu, gdzie obroty na polskim parkiecie były bliskie 2 mld zł. Ziszczenie się prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych przełożyło się na spadek sektora bankowego, którego indeks WIG-Banki jeszcze przed decyzją zyskiwał nawet 4%. Po decyzji RPP nastąpiła wyprzedaż tego sektora. Najmocniej traciły Millennium -7%, Handlowy -5%. Natomiast mniejszych przecen doświadczyły akcje PKO i Pekao (ok.-3,6%) oraz Alior ok. -3%. Z kolei wśród spółek z indeksu WIG20 najmocniej rosły walory CD Projekt, gdy spółka podała wyniki za IQ`20 roku, które były wyższe od oczekiwań, oraz CCC którego akcje nowej emisji będą dzisiaj wprowadzone do obrotu. W przypadku rynku szerokiego prawie 7% wzrostem zakończyły się notowania spółki DataWalk, która poinformowała o otrzymaniu od amerykańskiego departamentu sprawiedliwości zamówienia na wieczystą licencję stworzonej przez spółkę platformy analitycznej. Podobną skalę wzrostu zanotowały akcje Selvity, która do końca 2023 roku zamierza zrealizować trzy akwizycje oraz zwiększyć powierzchnię Centrum Usług Laboratoryjnych. Natomiast w drugą stronę poszły akcje Ciechu, którego znormalizowana EBITDA w IQ`20 roku wyniosła 142,1 mln zł i jest niższa o ok. 11% od konsensusu. Dzisiaj wyniki za I kwartał podało PZU. Według raportu zysk netto grupy wyniósł 116 mln zł wobec konsensusu 573 mln zł. Natomiast EBITDA Agory w I kwartale wyniósł 44,6 mln zł co jest wynikiem lepszym o 18% w ujęciu r/r.

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: