Raport Rynek Akcji: 29 listopada 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Wczorajsza sesja w Ameryce nie odbyła się ze względu na Święto Dziękczynienia, ale jeszcze tuż przed skonsumowaniem tradycyjnego indyka prezydent Donald Trump podpisał ustawę Kongresu USA o poparciu dla prodemokratycznych demonstrantów w Hongkongu. Europa zareagowała na to spadkami, bowiem znane nam jest stanowisko chińskiej administracji, która mocno kwestionuje „wtrącanie się” Stanów Zjednoczonych w sprawy wewnętrzne narodu. Pekin zapowiedział odwet i ostrzegł przed zerwaniem dwustronnych relacji. Rynek może teraz dyskontować brak zawarcia jakiejkolwiek ugody pomiędzy stronami, które znajdują się w newralgicznym punkcie. Coraz bardziej realne staje się zatem oddalenie lub nawet zaniechanie zawarcia umowy pierwszej fazy, która jak teraz oczekiwania wskazują, miała zostać dopięta przed końcem roku. Dodatkowo źródłem niepewności pozostaje kwestia zapowiedzianych na 15 grudnia ceł na Chińczyków w wysokości 15% na towary o łącznej wartości 160 mld USD. Na ten moment prezydent D. Trump nie był przychylny w wypowiedziach w mediach do rezygnacji z tego pomysłu pomimo presji Pekinu i warunku na pojednanie jedynie w przypadku odstąpienia od obecnych taryf.

Polska giełda kontynuuje spadkowe sesje. Tym razem na losie spółek z WIG20, a w szczególności wchodzących w skład indeksu banków zaważyło uchylenie Sądu Najwyższego wyroku sądu niższej instancji ws. kredytów frankowych na korzyść pożyczkobiorców. Dino zaprezentowało pomysł instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach czterystu sklepów. Livechat przyrósł na sesji o blisko 6% po zaskakująco dobrych wynikach oraz planach przedpłaty części dywidendy. Ponadto prezes w mediach zaprezentował oczekiwania szybszego rozwoju podmiotu niż do tej pory, koncentrując się nie tylko na liczbie klientów, ale przede wszystkim przychodach i zyskach. Amica zaprezentowała nową strategię osiągnięcia 4 mld zł przychodów i 8% marży EBITDA w 2023 roku. Produkcja piekarników i kuchni wolnostojących ma zwiększyć się do 1,9 mln sztuk z 1,38 mln w 2018 roku. Dodatkowo podmiot zakłada dalszy rozwój między innymi poprzez przejęcia a do 2023 roku, co roku, chce przeznaczyć 35% zysku na dywidendę. Z danych makro, dzisiaj Polska przedstawi finalną dynamikę PKB za III kw. (prognoza s.a. 4% r/r) oraz wstępną inflację CPI za listopad (prognoza 2,6% r/r). /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: