Raport Rynek Akcji: 27 czerwca 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Rynek amerykański czeka w napięciu na piątek kiedy to rozpocznie się szczyt G20 i dojdzie do spotkania przedstawicieli dwóch najbardziej wpływowych państw świata. W oczekiwaniu S&P500 zniżkował już czwartą sesję z rzędu. Prezydent D. Trump wyznał agencji Bloomberg, że Chiny chcą zawrzeć bardziej porozumienie niż on sam a kwestia dodatkowych ceł na pozostałą wartość handlu pomiędzy stronami pozostaje na razie otwarta. Podczas spotkania nikt nie liczy na podpisanie umowy, w najlepszym wypadku ponowione zostaną negocjacje stron. Do zawarcia ostatecznego porozumienia według szacunków przedstawicielstwa D. Trumpa mogą minąć miesiące albo lata. Spodziewamy się jednak, że gdy faktycznie będzie miał nastąpić pokój to stanie się to jeszcze przed wyborami. W razie braku pojednania, w ramach eskalacji wojny, strona USA zapowiada nałożenie ceł na pozostałą wartość handlu. Z jednej strony rynki nie są pewne co do dalszego toku spraw w relacjach USA-Chiny (indeksy spadają), ale z drugiej spółki z ekspozycją globalną, w tym sektor półprzewodników dyskontuje poprawę relacji. Akcje firmy logistycznej FedEx rosły po wynikach. Dzisiaj opublikowana zostanie finalna dynamika PKB za I kw. w USA (prognoza 3,2%). Wczoraj mocno rozczarował rynek odczyt zamówień na dobra trwałego użytku za maj (-1,3% m/m, prognoza 0%).

Polska giełda, napędzana długo wyczekiwanym odbiciem sektora energii, notowała solidne zwroty. W WIG20 najwyższe dodatnie zmiany zaliczyło PGE, Tauron, ale spoza indeksu rosły także wyceny Energi, Enei i Zepak. Sektor energetyczny już od jakiegoś czasu „szurał” po dnie. Dwie ostatnie sesje udowodniły, że rynki zorientowały się o jego niedowartościowaniu. Na drugim końcu znalazły się takie spółki jak Orange, Dino, KGHM czy Play. Wczoraj w czasie sesji podana został informacja o zamiarze przejęcia spółki 3S przez spółkę zależną Play P4 co może przyczynić się do podwyższenia przychodów i EBITDA o 0,5% w 2019 roku. Wzrostową sesję dla spółki PGNiG może oznaczać podwyższenie ratingu przez agencję Moody’s do poziomu Baa2 z pozostawioną perspektywą stabilną. Spółka ponadto obroniła ostatnio ważne długoterminowe wsparcie. PKP Cargo zawarło umowę z Enea Wytwarzanie na przewóz węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 na wartość 143,5 mln zł brutto. O prawie 5% wzrosła wycena LiveChat po dobrych wynikach finansowych.

Globalne nastroje z rana są wyraźnie pozytywne a warszawska giełda jak na razie nie wykazuje się zbytnim entuzjazmem. Będzie to jednak niewątpliwym wsparciem dzisiejszych notowań. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: