DINOPL: spółka dnia

spółka dnia

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.

spółka dnia

Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportów

spółka dnia

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Oceń ten artykuł: