Badanie UBS Investor Watch

badanie

Według badania UBS Investor Watch, zamożni inwestorzy są ostrożni, jeżeli chodzi o rok 2020, ale optymistyczni, jeżeli chodzi o nadchodzącą dekadę. Ponad 80% respondentów jest zainteresowanych, aby ukierunkować swoje portfele na długoterminowe megatrendy.

Zurych, 12 listopada 2019 r. – Nowe badanie przeprowadzone przez Global Wealth Management UBS pokazuje, że osoby zamożne na całym świecie wykazują ostrożność, jeżeli chodzi o przyszły rok, jednak są optymistyczne w stosunku do prognoz dotyczących nadchodzącej dekady.

Według badania, w którym udział wzięło ponad 3400 zamożnych inwestorów na 13 rynkach, 79% respondentów stwierdziło, że rynki przechodzą w okres większej zmienności. 72% badanych określiło środowisko inwestycyjne jako trudniejsze niż pięć lat temu. 66% twierdzi, że na rynki większy wpływ wywierają czynniki geopolityczne niż fundamenty biznesowe. Największe obawy (44% respondentów) wzbudził konflikt handlowy między USA a Chinami; następnie była to polityka wewnętrzna (41%) oraz wybory w USA w 2020 r. ( 37%).

Ogólnie rzecz biorąc, zamożni inwestorzy nadal posiadają w gotówce 25% swoich portfeli, znacznie więcej niż rekomenduje UBS, a 60% z nich twierdzi, że rozważałoby dalsze zwiększenie tego poziomu.

Jednak pomimo zastrzeżeń dotyczących 2020 r. 69% respondentów stwierdziło, że nadal jest optymistycznie nastawionych do zwrotów z inwestycji w nadchodzącej dekadzie. 88% wyraziło zainteresowanie ukierunkowaniem swoich portfeli na megatrendy inwestycyjne – zgodnie z ofertą tematyczną inwestycji długoterminowych UBS. Jako jeden z najważniejszych megatrendów najczęściej identyfikowana była starzejąca się populacja (87% respondentów). 82% badanych wyraziło również zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami, a 45% stwierdziło, że już prowadzi takie inwestycje.

To pozytywne podejście do długoterminowych i zrównoważonych inwestycji było najbardziej widoczne wśród młodych inwestorów w wieku 18–34 lata. 84% z nich wykazało zainteresowanie ukierunkowaniem swoich portfeli na megatrendy, a 83% było zainteresowanych zrównoważonymi inwestycjami, w porównaniu z 30% respondentów w wieku 51 lat lub starszych w obu przypadkach.

Paula Polito, Specjalistka ds. Strategii Klienta w UBS Global Wealth Management, mówi: „Szybko zmieniające się otoczenie geopolityczne stanowi największy problem dla inwestorów na całym świecie. Widzą oni globalne połączenia i słyszą pogłoski o zmianach, które mają większy wpływ na ich portfele inwestycyjne niż tradycyjne fundamenty biznesowe, co stanowi wyraźną zmianę w stosunku do przeszłości.”

Stany Zjednoczone

Jeżeli chodzi o największe wyzwania, przed którymi staną amerykańscy inwestorzy w 2020 r., omówienie wpływu wyborów prezydenckich z doradcą inwestycyjnym rozważa lub planuje odsetek badanych niższy niż w jakimkolwiek innym ważnym regionie – na poziomie 78% w porównaniu do średniej światowej wynoszącej 82%. Jednak większy odsetek respondentów (45%) wyraził zaniepokojenie konfliktem handlowym między USA a Chinami – w porównaniu ze średnią na całym świecie (44%), a nawet w Chinach kontynentalnych (30%). W perspektywie długoterminowej inwestorzy amerykańscy byli również najmniej zainteresowani ukierunkowaniem swoich portfeli na megatrendy (82%) lub zrównoważone inwestycje (70%) w porównaniu do innych głównych regionów (Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki).

Ameryka Łacińska

Inwestorzy w tym regionie byli zarówno bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o najbliższy okres, jak i bardziej optymistyczni wobec długoterminowych trendów niż w jakimkolwiek innym ważnym regionie. 81% respondentów zauważyło, że rynki zmierzają w stronę większej zmienności, a 64% wyraziło zaniepokojenie z powodu konfliktu handlowego między USA a Chinami. Jednak 83% osób wykazało optymizm, jeżeli chodzi o perspektywę zwrotów w nadchodzącym dziesięcioleciu, 97% chciałoby ukierunkować swoje portfele na przewidywane trendy, 96% wyraziło zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami, przy czym  69% już prowadzi tego rodzaju inwestycje.

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA)

Inwestorzy w tym regionie zajmują zrównoważone stanowisko, zarówno pod względem zachowania ostrożności w 2020 r., jak i zainteresowania związanego z dostosowaniem swoich portfeli do długoterminowych trendów. Jednak większy odsetek badanych wyraził optymizm w stosunku do zwrotów w nadchodzącym dziesięcioleciu (72% w porównaniu do 69% średniej globalnej). Również 88% ankietowanych wyraziło zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami (w porównaniu ze średnią na poziomie 82%), a 50% z nich prowadzi już tego rodzaju inwestycje (w porównaniu ze średnią 45%).

Szwajcaria

Szwajcarscy inwestorzy wyrazili optymizm w odniesieniu do prognoz długoterminowych, ale zachowali większą ostrożność niż respondenci z większości głównych regionów. 84% respondentów powiedziało, że rynki zmierzają w kierunku większej zmienności, a 46% z nich wyraziło zaniepokojenie konfliktem handlowym między USA a Chinami – obie wartości wyższe niż średnia w regionie EMEA. 67% ankietowanych było optymistycznie nastawionych do zysków w ciągu następnych 10 lat, przy czym 85% chciałoby ukierunkować portfele na przewidywane trendy, co stanowi wysoki odsetek, ale nastroje są bardziej powściągliwe niż średnie dla pozostałej części regionu EMEA.

Azja

Azjatyccy inwestorzy byli mniej zaniepokojeni krótkoterminową dynamiką rynku, ale także mniej optymistyczni od ankietowanych z innych regionów geograficznych, jeżeli chodzi o nadchodzące dziesięciolecie. 76% respondentów zauważyło, że rynki zmierzają w kierunku większej zmienności, a 40% z nich wyraziło zaniepokojenie z powodu napięć handlowych na linii USA-Chiny, co było najniższym wynikiem w jakimkolwiek większym regionie. Jednak 65% ankietowanych było optymistycznie nastawionych do długoterminowych zwrotów, także tych najniższych, chociaż 91% nadal chciało ukierunkować swoje portfele na długoterminowe trendy. Zainteresowanie zrównoważonymi inwestycjami było również wysokie, na poziomie 86% respondentów, przy czym 55% z nich posiada już zrównoważone inwestycje w swoich portfelach.

Źródło: UBS Investor Watch

Oceń ten artykuł: