5 mld zł z kredytów trafiło do gospodarki dzięki gwarancjom BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

5 mld zł z kredytów trafiło do gospodarki dzięki gwarancjom BGK z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych jest jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców. To gwarancja spłaty kredytu z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej, średnim i dużym przedsiębiorcom, bez względu na  branżę. Dotychczas z gwarancji skorzystało już ponad 300 dużych i średnich firm, które dzięki tej gwarancji otrzymały ponad 5 mld zł kredytu.

– Pandemia postawiła przed nami wiele wyzwań, musieliśmy w szybkim tempie wprowadzić rozwiązania wspierające płynność finansową polskich firm, które ucierpiały przez zamrożenie gospodarki. Fundusz Gwarancji Płynnościowych to zupełnie nowe rozwiązanie. To jeden z elementów Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, z którego udzieliliśmy wsparcia w nowej formule już dla ponad 20 tysięcy firm, a wartość zabezpieczonych kredytów to ponad 16 mld zł. To olbrzymi zastrzyk dla gospodarki w tym trudnym okresie – mówi Tomasz Robaczyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów obrotowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji – do 27 miesięcy. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku r. Wkrótce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z gwarancji również dla kredytów walutowych.

Z gwarancji najchętniej korzystają firmy produkcyjne, handlowe i z sektora budowlanego. Dotychczas najwięcej gwarancji otrzymały przedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (66) śląskiego (43) i wielkopolskiego (30).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących komercyjnych i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

Podstawowe warunki udzielenia gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

  • zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu,
  • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej firmy,
  • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej),
  • okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż  okres kredytu + 3 miesiące,
  • gwarancja może zostać udzielona do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym, linii kredytowych, lub w formie kredytu nieodnawialnego,
  • z gwarancji mogą skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, nie mają zobowiązań przeterminowanych wobec ZUS/KRUS, US, lub nie miały takich zobowiązań na 1 lutego 2020 r.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Oceń ten artykuł: