Inkaso dokumentowe

Inkaso dokumentowe w Fortis Banku
"Inkaso należy do najbardziej rozpowszechnionych form płatności w obrocie handlowym, gdyż jest stosunkowo tanie i nie wymaga angażowania z góry środków finansowych. Zabezpiecza sprzedającego przed ryzykiem odebrania towaru przez partnera handlowego bez dokonania zapłaty, kupującemu daje natomiast możliwość odroczenia płatności do momentu otrzymania towaru."

Inkaso dokumentowe w Deutsche Banku
"Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym oznacza operację bankową, polegającą na wykonaniu zlecenia, którego przedmiotem jest wydanie dokumentów handlowych w zamian za zapłatę określonej w zleceniu inkasowym sumy pieniężnej. "

Produkty bankowe związane z inkasem: inkaso dokumentowe, w tym inkaso gotówkowe typu D/P (documents against payment), inkaso akceptacyjne (terminowe) typu D/A (documents against acceptance) inkaso gwarantowane, Inkaso gwarantowane awalem bankowym, Inkaso dokumentowe w imporcie, inkaso w eksporcie.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Inkaso" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"