Polski offshore, czyli morska energetyka wiatrowa

Polski offshore, czyli morska energetyka wiatrowa

Polski offshore, czyli morska energetyka wiatrowa

Offshore będzie istotną gałęzią polskiego przemysłu – zapowiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, podczas konferencji Rynek Opinii pt. „Morska energetyka wiatrowa w Polsce”, która odbyła się online 9 czerwca.

Morskie farmy wiatrowe stanowić mają jeden z głównych filarów Krajowego Planu Odbudowy. W jego ramach ok. pół mld euro ma otrzymać Gdynia na dostosowanie portu na potrzeby obsługi tzw. offshore wind. Na dofinansowanie sektora morskiej energetyki wiatrowej Polska zaciągnęła dodatkowe pożyczki w wysokości 3,2 mld euro. Wspomniany port instalacyjny w Gdyni ma być gotowy do końca 2024 roku, wtedy też ruszyć ma montaż pierwszych farm wiatrowych na morzu o mocy 5,9 GW.

Wiceminister Klimatu i Środowiska powiedział, że strategia morskiej energetyki wiatrowej wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Jak deklaruje, według szacunków, moc zainstalowana w morskich farmach wiatrowych osiągnie wartość 5,9 GW w 2030 r., i 11GW w 2040 r. W opinii ministra, offshore stanie się ważną gałęzią polskiego przemysłu, i będzie mieć decydujący wpływ na przyszłość polskiej gospodarki.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności zapewnić ma finansowanie dla sektora morskiej energetyki wiatrowej: portów oraz krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. W lutym tego roku weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która służyć ma lepszemu wykorzystaniu potencjału energetycznego Bałtyku, ale i stworzeniu ram prawnych warunków udzielania wsparcia dla podmiotów zainteresowanych sektorem polskiej morskiej energetyki wiatrowej. Ustawa określa zasady i warunki:

  1. udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych;
  2. przygotowania oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy morskich farm wiatrowych;
  3. rozporządzania zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz morską farmą wiatrową;
  4. w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych.

Wiceminister Zyska wyjawił, że na przełomie lipca i sierpnia ma zostać podpisana pierwsza z ważnych umów dotyczących polskiego offshore wykorzystującego siłę wiatru do wytworzenia energii: „Celem podpisania umowy sektorowej jest maksymalizacja polskiego wkładu lokalnego w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Wierzę, że to początek prac nad rozwojem całej branży offshore”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: