Blisko co drugi Polak obawia się o swoje dane finansowe

Blisko co drugi Polak obawia się o swoje dane finansowe

Chociaż Polacy łatwo adaptują nowe technologie, to deklarowany poziom obaw, co do udostępniania danych bankowych pozostaje na wysokim poziomie. Połowa badanych obawia się tego, że ich dane finansowe zostaną przejęte przez przestępców, a 47 proc. jest niepewnych co do tego, w jaki sposób będą one przetwarzane.  Czy Polacy są gotowi na otwartą bankowość? Co unijna dyrektywa zmieni na polskim rynku usług finansowych? Obowiązująca w Polsce od 13 stycznia bieżącego roku dyrektywa PSD2 zdaniem większości ekspertów ma szansę zrewolucjonizować rynek usług płatniczych. Wprowadza m.in. przepisy regulujące dostęp tzw. podmiotów trzecich, a więc np. fintechów, do rachunków płatniczych prowadzonych przez banki. 

Połowa Polaków obawia się o swoje dane finansowe

Dyrektywa unijna PSD2 powoduje, że banki ułatwią dostęp do rachunków i płatności swoich klientów, co będzie ważnym krokiem na drodze do otwartej bankowości.  Przepisy PSD2 obowiązują od 13 stycznia bieżącego roku. Polska jest więc spóźniona z ich implementacją.

Obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej dyrektywa PSD2 gwarantuje fintechom, czyli np. operatorom płatności internetowych łatwiejszy dostęp do klientów i możliwość zaoferowania im nowoczesnych rozwiązań innych niż te, które proponują banki. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos dyrektywa PSD2, pomimo tego, że niesie ze sobą wyzwania może także stać się dla instytucji finansowych, w szczególności banków czy firm pożyczkowych szansą na przywiązanie klientów do siebie. To bowiem przede wszystkim od banków Polacy oczekują wdrożenia nowych rozwiązań możliwych dzięki Open Banking.

Chociaż Polacy są bardzo otwarci na innowacje i nowe technologie, to wciąż odsetek deklarowanych obaw pozostaje na wysokim poziomie. Klienci w Polsce przede wszystkim są dość nieufni w kwestii udostępniania swoich danych innym firmom. Połowa badanych obawia się tego, że ich dane finansowe zostaną przejęte przez przestępców, a 47 proc. jest niepewnych co do tego, w jaki sposób ich dane finansowe będą przetwarzane.  Blisko 49 proc. osób obawia się tego, że ich dane finansowe mogą nie być anonimowe, gdy będą korzystali z nowych usług.

PSD2 korzystne dla pożyczkodawców?

Dzięki wprowadzeniu dyrektywy PSD2 stanie się możliwe świadczenie nowych usług finansowych.   Ponad połowa Polaków najchętniej skorzystałaby z przyspieszenia procedury wnioskowania o kredyt. Usługa oparta na dostępie kredytodawcy do historii transakcji klienta miałaby za zadanie ułatwić wnioskowanie o przyznanie pożyczki, która zarazem byłaby lepiej dopasowana do potrzeb i możliwości klienta. Odpowiednio zaimplementowana dyrektywa PSD2 może przynieść korzyści także firmom pożyczkowym. Jedną z nich jest usługa AIS wykorzystywana do zautomatyzowanego pozyskiwania danych klienta z jego banku w celu usprawnienia oceny zdolności kredytowej.

Do dodatkowych korzyści wynikających z wykorzystania usługi AIS przez pożyczkodawców należą również nowe możliwości wynikające z uzyskanej transakcyjności i dostępu do nowej wiedzy o kliencie, która może zostać wykorzystana do lepszej personalizacji i optymalizacji sprzedaży produktów finansowych. W powszechnej świadomości FinTechy cieszą się mniejszym zaufaniem niż banki, jednak zaufanie do tego sektora będzie rosło wraz z popularyzacją ich usług na rynku. Polacy pytani o to komu najchętniej powierzyliby świadczenie nowych usług, w pierwszej kolejności wymieniają banki o uznanej pozycji na rynku (64 proc.). Na kolejnym miejscu znajduje się dobrze znana marka kart i płatności (30 proc.) oraz nowy bank (20 proc).

Źródło: Solven Finance

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: