20 mln euro kary dla hiszpańskiego producenta etanolu

20 mln euro kary dla hiszpańskiego producenta etanolu

20 mln euro kary dla hiszpańskiego producenta etanolu

Komisja Europejska nałożyła karę 20 mln euro na hiszpańskie przedsiębiorstwo Abengoa S.A. i jego spółkę zależną Abengoa Bionenergía S.A. S.A., za udział w kartelu w zakresie mechanizmu kształtowania cen hurtowych na europejskim rynku etanolu. Abengoa przyznała się do udziału w kartelu i zgodziła się na zawarcie ugody w tej sprawie.

Etanol to alkohol wytwarzany z biomasy (takiej jak: pszenica, kukurydza lub burak cukrowy), który po dodaniu do benzyny może być stosowany jako biopaliwo do pojazdów silnikowych. Port w Rotterdamie i rynek barkowy Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia są najważniejszymi miejscami handlu etanolem w Europie.

S&P Global Platts, spółka zajmująca się porównywaniem cen na różnych rynkach towarowych, uwzględnia działalność handlową w tym obszarze w procesie oceny przy ustalaniu swoich wskaźników referencyjnych dla etanolu, które są stosowane jako ceny referencyjne w branży. Aby ustalić swoje wskaźniki, Platts stosuje proces analizy cen zwany „Market on Close” („MOC”).

Abengoa, dawniej jeden z największych producentów etanolu w Unii Europejskiej, odnosił znaczną większość swoich umów sprzedaży etanolu do średniej miesięcznej wartości benchmarków etanolowych Platts. Dlatego też poziom wskaźników etanolu mógł bezpośrednio wpływać na przychody, jakie Abengoa uzyskiwała ze sprzedaży etanolu.

Dochodzenie Komisji wykazało, że Abengoa koordynowała swoje zachowania handlowe z innymi przedsiębiorstwami regularnie przed, w trakcie i po tzw. oknie MOC Platts, czyli w okresie między 16:00 a 16:30 czasu londyńskiego. Celem Abengoa było sztuczne podwyższenie, utrzymanie i/lub zapobieganie obniżaniu poziomów benchmarków etanolowych Platts. Abengoa ograniczyła również podaż etanolu dostarczanego do Rotterdamu, aby zmniejszyć wolumeny dostępne do dostawy w oknie MOC. Abengoa utrzymywała nielegalne kontakty z osobami z innych przedsiębiorstw, zazwyczaj w formie czatów, w celu koordynowania z nimi niektórych działań związanych z handlem etanolem przed, w trakcie i po MOC. Praktyki te są zabronione na mocy przepisów UE dotyczących konkurencji.

Naruszenie dotyczyło całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a nielegalny proceder Abengoa trwał od 6 września 2011 r. do 16 maja 2014 r. Ustalając wysokość grzywny, Komisja wzięła pod uwagę w szczególności wartość sprzedaży osiągniętą przez Abengoa w EOG w oparciu o niektóre transakcje sprzedaży fizycznego etanolu klasy paliwowej w odniesieniu do wskaźników etanolu Platts, poważny charakter naruszenia, jego zasięg geograficzny oraz czas trwania.

Abengoa złożyła wniosek o stwierdzenie niemożności dokonania zapłaty na mocy pkt 35 wytycznych w sprawie grzywien z 2006 r. Komisja dokładnie oceniła sytuację finansową Abengoa, w tym jej plany restrukturyzacyjne i stan ich realizacji. W wyniku tej oceny Komisja zmniejszyła grzywnę. Ponadto, zgodnie z obwieszczeniem Komisji o postępowaniach ugodowych z 2008 r., Komisja obniżyła grzywnę o 10 % w związku z przyznaniem się przez Abengoa do udziału w naruszeniu i odpowiedzialności za nie. Łączna kwota grzywny nałożonej na Abengoa wynosi 20 000 000 EUR.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: