Formularz VAT-UE/B VAT-UE/B Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów - /Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.03.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej

Formularz VAT-UE VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów - /Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.03.2007r. zmieniającego rozporządzenie

Formularz VAT-UEK VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o wewnątrzwspólnotowych dostawach / nabyciach towarów - /Rozporządzeni Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w