Wniosek o zmianę danych przedsiębiorstwa / KRS-Z6

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiebiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowa (KRS-Z6 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 361KB
Formularz KRS – format PDF, 148KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS