Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej / KRS-W22

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-W22 )
Formularz KRS – format RTF, 317KB
Formularz KRS – format PDF, 174KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, sąd rejestrowy po wysłuchaniu zainteresowanych osób na posiedzeniu lub po wezwaniu do złożenia oświadczenia pisemnego, wykreśla je z urzędu.