Warszawa – 22 września 2020 rok – Epidemia i związane z nią zawirowania gospodarcze wpłynęły na decyzje i wydatki mieszkaniowe Polaków.