W poniedziałek 9 grudnia 2019 r., Ministerstwo Rozwoju wyjawiło główne założenia, jakie przyświecać będą prowadzonej przez siebie polityce innowacyjności. Zostanie