Częściowy zwrot w naturze lub w pieniądzu wniesionego wcześniej wkładu nie może spowodować powstania dochodu po stronie wspólnika spółki komandytowej.