Liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła o 4,3% Znaczny wzrost zgłoszeń związanych z technologiami komputerowymi Czterech z pięciu