Pyszne.pl kontynuuje dynamiczny rozwój, rokrocznie obserwując znaczący wzrost liczby zamówień i przychodu. Liczba zamówień obsłużonych w październiku przekroczyła symboliczną granicę miliona.