Specjaliści radzą nie przesadzać z kwotą zadłużenia, mając na uwadze, iż obecnie niskie stopy procentowe mogą kiedyś wzrosnąć.