Cztery przedsiębiorstwa: dwa greckie, jedno fińskie i jedno arabskie, powołują wspólną spółkę joint venture z siedzibą w Grecji, której celem