Default Evergrande okazał się na razie wydarzeniem o skutkach ograniczonych do lokalnego rynku. Znacznie większe przełożenie na zachowanie inwestorów miał