W końcu czerwca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,5 tys. osób i była o 14,8 tys. osób wyższa niż w końcu

Klienci oczekują nowych fintechowych narzędzi. Sztuczna inteligencja, robotyzacja i big data są często omawiane w odniesieniu do futurystycznych wizji dystopijnych,