Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 143 354,8 mln EUR i tym samym

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 133 383,4 mln EUR i tym samym

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 134 814,4 mln EUR i tym samym

Rezerwy walutowe wyniosły 134 764,3 mln EUR i okazały się o 3,8% wyższe niż w końcu stycznia. Narodowy Bank Polski poinformował