Jeśli szukać dobrych stron gospodarczych skutków epidemii, to jest ona widoczna w ponownym wzroście premii doliczanej do rentowności obligacji korporacyjnych.