Najmujący mieszkania na podstawie kilkuletniej umowy muszą się w tym roku liczyć z 5,1% podwyżką czynszu. W gorszej sytuacji mogą